Wpisy użytkownika niewypowiedziane kłamstwa z dnia 30 lipca 2014

Liczba wpisów: 1

pojebananajebanaxd
 

" -Dlacze­go mam słuchać ser­ca?
-Bo nie uciszysz go nig­dy. I na­wet gdy­by uda­wał, że nie słyszysz, o czym mówi, na­dal będzie biło w two­jej pier­si i nie przes­ta­nie pow­tarzać ci te­go, co myśli o życiu i świecie. "